GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Zarząd i rada nadzorcza
Zarząd

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający
 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.
 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Przelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r.Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu, CFO

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu, CFO
 • Posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (uzyskany w 2003 r.). Posada również uprawnienia biegłego rewidenta (od 2009 r.).
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Partnera oraz dyrektora warszawskiego oddziału spółki PKF Consult Sp. z o.o. (wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o.). oraz managera w firmie audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o.
 • Po pracy w PKF Consult i KPMG zajmowała się prowadzeniem własnej działalności audytorskiej.
 • W PEManagers pełni funkcję Wiceprezes Zarządu.

Michał Staszkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Michał Staszkiewicz

Wiceprezes Zarządu
 • Przez większość swojej kariery zawodowej pełnił wysokie funkcje managerskie w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych.
 • Przed dołączeniem do grupy Private Equity Managers S.A., w latach 2006-2018 pełnił funkcje zarządcze w grupie Franklin Templeton Investments, w szczególności w latach 2015-2018, jako członek zarządu Templeton Asset Management Poland TFI S.A.
 • W latach 2002-2006 kierował departamentem sprzedaży w Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz odpowiadał za relacje z dystrybutorami w Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Ukończył studia licencjackie z finansów i bankowości w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz studia magisterskie z zarządzania finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Uzyskał certyfikat inwestycyjny Claritas Investment Certificate nr 2206 wydany przez Instytut CFA.

Krzysztof Konopiński

Członek Zarządu

Krzysztof Konopiński

Członek Zarządu
 • Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). 
 • Posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce.
 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
 • Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.
Rada nadzorcza

Mariusz Grendowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Grendowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Związany z sektorem bankowym od 1987 r. Kolejno pracował w Australia and New Zealand Banking Group w Londynie (1987-1991), ANZ Merchant Bank Ltd. w Londynie (1991), Citibank N.A. w Londynie (1991-1992), ING Bank N.V. w Warszawie (1992-1995), ING Bank Rt. w Budapeszczie (1995-1997) gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu, ABN AMRO Bank S.A. w Warszawie (1997-2001) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa oraz prezesa zarządu, Banku BPH S.A. w Warszawie (2001-2006) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz w BRE Bank S.A. w Warszawie (2008-2010), w którym pełnił funkcje prezesa oraz dyrektora generalnego banku
 • W latach 2013-2014 r. prezes zarządu w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.
 • Absolwent Chartered Banker Institute, gdzie w 1989 r. uzyskał dyplom International Banking Diploma. Ukończył wiele kursów w zakresie zarządzania i bankowości międzynarodowej, w tym: Selling Skills Course (Grindlays Bank, Jersey, 1988 r.), Advanced Credit and Account Management Course (Grindlays Bank, Londyn, 1991 r.), Capital Markets & Investment Banking Course (Wolfheze, 1993 r.), 1st ING International Business Course (Nijenrode, 1994 r.), Management in International Banking (CEDEP, Fontainebleau, 1995 r.) oraz Senior Management Course (Santpoort, 1999 r.).
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jarosław Dubiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dubiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Radca prawny, wspólnik w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.  Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i instytucji finansowych, w szczególności prawie dotyczącym funduszy inwestycyjnych, prawie bankowym oraz prawie dotyczącym transakcji M&A i transakcji restrukturyzacyjnych
 • Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych
 • Zasiada w radach nadzorczych m.in. następujących spółek: MCI Capital TFI S.A. oraz PKM DUDA S.A.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przemysław Głębocki

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Głębocki

Członek Rady Nadzorczej
 • Ponad 8 lat doświadczenia w corporate  finance i audycie w regionie CEE
 • Od 2005 r. Managing Direcitor w Mezzanine Management w Warszawie
 • Członek rad nadzorczych kilku spółek, m.in. Netii, Travelplanet.pl, Invia,cz, Dominium
 • Posiada tytuł magistra, uzyskany w 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość)

Franciszek Hutten-Czapski

Członek Rady Nadzorczej

Franciszek Hutten-Czapski

Członek Rady Nadzorczej
 • Senior Partner w The Boston Consulting Group, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego. Od 2011 r. zarządza zespołem BCG w Polsce – w tym czasie warszawskie biuro stało się największym oddziałem firmy w Europie Środkowej oraz największą firmą doradztwa strategicznego w Polsce
 • Przed dołączeniem do BCG pracował w Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.
 • Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu w Surrey i Uniwersytetu de Liege
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Interpretacja kryteriów Art 129 ustawy o biegłych rewidentach
format: PDF / 701.66 KB