GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  38,70 PLN  |  -2,30 PLN  |  -5,61%
Zarząd i rada nadzorcza
Zarząd

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Tomasz Czechowicz

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający
 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.
 • Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat, inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital – jednym z czołowych europejskich funduszy private equity, specjalizującym się w inwestycjach w nowe technologię oraz cyfryzację. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów.
 • Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Przelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Już w 2001 r.Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r.

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu

Ewa Ogryczak

Wiceprezes Zarządu
 • Posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (uzyskany w 2003 r.). Posada również uprawnienia biegłego rewidenta (od 2009 r.).
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Partnera oraz dyrektora warszawskiego oddziału spółki PKF Consult Sp. z o.o. (wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o.). oraz managera w firmie audytorskiej KPMG Audyt Sp. z o.o.
 • Po pracy w PKF Consult i KPMG zajmowała się prowadzeniem własnej działalności audytorskiej.
 • W PEManagers pełni funkcję Wiceprezes Zarządu.

Michał Staszkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Michał Staszkiewicz

Wiceprezes Zarządu
 • Przez większość swojej kariery zawodowej pełnił wysokie funkcje managerskie w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych.
 • Przed dołączeniem do grupy Private Equity Managers S.A., w latach 2006-2018 pełnił funkcje zarządcze w grupie Franklin Templeton Investments, w szczególności w latach 2015-2018, jako członek zarządu Templeton Asset Management Poland TFI S.A.
 • W latach 2002-2006 kierował departamentem sprzedaży w Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz odpowiadał za relacje z dystrybutorami w Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Ukończył studia licencjackie z finansów i bankowości w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz studia magisterskie z zarządzania finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Uzyskał certyfikat inwestycyjny Claritas Investment Certificate nr 2206 wydany przez Instytut CFA.

Krzysztof Konopiński

Członek Zarządu, Dyrektor finansowy

Krzysztof Konopiński

Członek Zarządu, Dyrektor finansowy
 • Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). 
 • Posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce.
 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
 • Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.
Rada nadzorcza

Mariusz Grendowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Grendowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Związany z sektorem bankowym od 1987 r. Kolejno pracował w Australia and New Zealand Banking Group w Londynie (1987-1991), ANZ Merchant Bank Ltd. w Londynie (1991), Citibank N.A. w Londynie (1991-1992), ING Bank N.V. w Warszawie (1992-1995), ING Bank Rt. w Budapeszczie (1995-1997) gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu, ABN AMRO Bank S.A. w Warszawie (1997-2001) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa oraz prezesa zarządu, Banku BPH S.A. w Warszawie (2001-2006) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz w BRE Bank S.A. w Warszawie (2008-2010), w którym pełnił funkcje prezesa oraz dyrektora generalnego banku
 • W latach 2013-2014 r. prezes zarządu w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.
 • Absolwent Chartered Banker Institute, gdzie w 1989 r. uzyskał dyplom International Banking Diploma. Ukończył wiele kursów w zakresie zarządzania i bankowości międzynarodowej, w tym: Selling Skills Course (Grindlays Bank, Jersey, 1988 r.), Advanced Credit and Account Management Course (Grindlays Bank, Londyn, 1991 r.), Capital Markets & Investment Banking Course (Wolfheze, 1993 r.), 1st ING International Business Course (Nijenrode, 1994 r.), Management in International Banking (CEDEP, Fontainebleau, 1995 r.) oraz Senior Management Course (Santpoort, 1999 r.).
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jarosław Dubiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dubiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Radca prawny, wspólnik w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.  Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i instytucji finansowych, w szczególności prawie dotyczącym funduszy inwestycyjnych, prawie bankowym oraz prawie dotyczącym transakcji M&A i transakcji restrukturyzacyjnych
 • Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych
 • Zasiada w radach nadzorczych m.in. następujących spółek: MCI Capital TFI S.A. oraz PKM DUDA S.A.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przemysław Głębocki

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Głębocki

Członek Rady Nadzorczej
 • Ponad 8 lat doświadczenia w corporate  finance i audycie w regionie CEE
 • Od 2005 r. Managing Direcitor w Mezzanine Management w Warszawie
 • Członek rad nadzorczych kilku spółek, m.in. Netii, Travelplanet.pl, Invia,cz, Dominium
 • Posiada tytuł magistra, uzyskany w 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość)

Franciszek Hutten-Czapski

Członek Rady Nadzorczej

Franciszek Hutten-Czapski

Członek Rady Nadzorczej
 • Senior Partner w The Boston Consulting Group, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego. Od 2011 r. zarządza zespołem BCG w Polsce – w tym czasie warszawskie biuro stało się największym oddziałem firmy w Europie Środkowej oraz największą firmą doradztwa strategicznego w Polsce
 • Przed dołączeniem do BCG pracował w Procter&Gamble Polska Sp. z o.o.
 • Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu w Surrey i Uniwersytetu de Liege
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Przemysław Schmidt

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Schmidt

Członek Rady Nadzorczej
 • Bankier inwestycyjny i radca prawny z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym
 • W latach 2001-2013 Partner Zarządzający i Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego TRIGON DM S.A. Wcześniej wiceprezes spółki @Entertainment Inc. – największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie był prezesem spółki-córki – Wizji TVPosiada
 • Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young Presidents’ Organization.
 • Zasiada (lub zasiadał) w radach nadzorczych m.in. następujących spółek: Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., Poland Communications, Inc., Vistula S.A., PPWK S.A., AmRest SE, Sygnity S.A., Pekaes S.A., Rafako S.A., Czerwona Torebka S.A.
 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uzyskał pozytywny wynik z egzaminu sędziowskiego w 1989 r., a następnie radcowskiego w 1993 r
 • Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-1992). Ukończył także studia podyplomowe na Georgetown University (1991, 2008), Leiden University (1990) oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe, 1991).
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Adam Maciejewski

Członek Rady Nadzorczej

Adam Maciejewski

Członek Rady Nadzorczej
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie.
 • Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowych i międzynarodowych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami,technik inwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów finansowych oraz protokołu dyplomatycznego.
 • W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Działu Notowań, dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, WSE Services SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Graal SA, Finder SA. Aktualnie pełni funkcje managerskie i zasiada w kilku radach nadzorczych.
 • W 2013, kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uzna na w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu.W 2014 laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager – Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.
 • Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
 • Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Interpretacja kryteriów Art 129 ustawy o biegłych rewidentach
format: PDF / 701.66 KB