GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Walne Zgromadzenie
Regulamin
Regulamin Walnych Zgromadzeń Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 213.67 KB
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 28 CZERWCA 2018 ROKU
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
format: PDF / 114.45 KB
Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 237.18 KB
Jednostkowe sprawozdanie finasowe Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący sie 31 grudnia 2017 roku
format: PDF / 1.97 MB
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku
format: PDF / 2.15 MB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku
format: PDF / 276.49 KB
Uchwały Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 432.73 KB
Informacja o liczbie akcji i głosów
format: PDF / 91.35 KB
Wzór pełnomocnictwa
format: PDF / 93.5 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
format: PDF / 188.34 KB
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku
format: PDF / 103.2 KB
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 29 CZERWCA 2017 ROKU
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
format: PDF / 144.97 KB
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 551.36 KB
Raport Roczny Jednostkowy Private Equity Managers S.A. za 2016 rok
format: PDF / 2.8 MB
Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Private Equity Managers S.A. za 2016 rok
format: PDF / 3.03 MB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku
format: PDF / 534.66 KB
Uchwały Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku
format: PDF / 651.21 KB
Informacja o liczbie akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
format: PDF / 212.74 KB
Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
format: PDF / 215.59 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
format: PDF / 445.75 KB
Wniosek Zarządu Private Equity Managers S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz pokrycia straty Spółki za lata obrotowe 2012 - 2015
format: PDF / 317.6 KB
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 15 LUTEGO 2017 R
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
format: PDF / 156.89 KB
Projekty uchwał NWZ
format: PDF / 476.22 KB
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 203.08 KB
Wzór pełnomocnictwa
format: PDF / 217.71 KB
Informacja o liczbie akcji i głosów
format: PDF / 214.53 KB
Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na 9 stycznia 2017 roku
Wniosek akcjonariusza rozszerzenie porzadku obrad, projekt uchwały
format: PDF / 409.07 KB
Zmiana Ogłoszenia Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
format: PDF / 177.57 KB
Projekty uchwał NWZ
format: PDF / 753.48 KB
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 541.34 KB
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 9 STYCZNIA 2017 R
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
format: PDF / 177.21 KB
Projekty uchwał NWZ
format: PDF / 713.17 KB
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 537.13 KB
Wzór pełnomocnictwa
format: PDF / 217.62 KB
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
format: PDF / 213.92 KB
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 maja 2016 roku
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 158.99 KB
Projekty uchwał ZWZ Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 646.48 KB
Uzupełniona dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Zmieniony Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 461.54 KB
Opinia Zarządu Spółki
format: PDF / 248.41 KB
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 23 maja 2016 r.
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu ZWZ
format: PDF / 157.56 KB
Projekty uchwał ZWZ
format: PDF / 632.43 KB
Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 23 maja 2016 r.
Raport Roczny Jednostkowy Private Equity Managers S.A. za 2015 r.
format: PDF / 803.83 KB
Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Private Equity Managers S.A. za 2015 r.
format: PDF / 1.2 MB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. w 2015 roku
format: PDF / 553.04 KB
Uchwały Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 roku
format: PDF / 457.24 KB
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
format: PDF / 284.74 KB
Wzór pełnomocnictwa
format: PDF / 55.46 KB
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 461.18 KB
Opinia Zarządu Spółki
format: PDF / 225.45 KB
Opinia Zarządu Spółki
format: PDF / 234.89 KB
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 30 GRUDNIA 2015 R.
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu NWZ
format: PDF / 131.18 KB
Projekty uchwał NWZ
format: PDF / 125.07 KB
Dokumentacja przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 30 grudnia 2015 r:
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
format: PDF / 96.12 KB
Wzór pełnomocnictwa
format: PDF / 54.47 KB
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 165.34 KB
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 czerwca 2015 r.
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu ZWZ
format: PDF / 133.17 KB
Projekty uchwał ZWZ
format: PDF / 165.53 KB
Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 29 czerwca 2015 r.
Jednostkowy raport roczny Private Equity Managers S.A. za rok 2014
format: PDF / 5.5 MB
Skonsolidowany raport roczny Private Equity Mannagers S.A. za rok 2014
format: PDF / 7.06 MB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers Spółka Akcyjna w 2014 roku
format: PDF / 283.29 KB
Uchwały Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. z dnia 2 czerwca 2015 roku
format: PDF / 721.58 KB
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto
format: PDF / 148.36 KB
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
format: PDF / 96.11 KB
Wzór pełnomocnictwa
format: PDF / 54.33 KB
Formularz do głosowania przez pełnomocnika
format: PDF / 267.44 KB