GPW
GPW
Private Equity Managers (PEM)  |  18,50 PLN  |  -0,45 PLN  |  -2,37%

Detailed information on our activities are available on the MCI Group website   →

Fundusze Pod zarządzaniem

MCI.Euro
Ventures
FIZ 1.0

Inwestycje we wzrostowe spółki z branż TMT, usług finansowych i dla biznesu, e-commerce, dystrybucji, BPO i infrastruktury, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową lub będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności z Polski, CEE i Turcji. Inwestycje charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital.

MCI.Tech
Ventures
FIZ 1.0

Inwestycje typu venture capital w sektorze nowoczesnych technologii w spółki będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym i cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu, przy jednocześnie niższym stopniu ryzyka, niż dla działalności early-stage.

Helix Ventures
Partners
FIZ

Inwestycje w projekty na wczesnych etapach rozwoju – typu early stage – w sektorach nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych na polskim rynku, z koncentracją w obszarze cloud computing i mobile internet.

Internet
Ventures
FIZ

Inwestycje w takie sektory jak: media elektroniczne, e-commerce, technologie i usługi internetowe oraz bezprzewodowe (mobilne), w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz na etapie wzrostu z perspektywami na sukces na rynku polskim, ale także europejskim i globalnym.

MCI.Credit
Ventures
FIZ 2.0

Inwestycje w instrumenty dłużne typu mezzanine i venture debt.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub zostaw swój numer - oddzwonimy.

+48 22 540 73 80

Private Equity

Oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem.
W formie, w jakiej ten rynek znamy obecnie, istnieje już od ponad 30 lat. Poszczególne fundusze mają własną politykę inwestycyjną, która często preferuje wybrane branże, regiony czy etapy rozwoju przedsiębiorstwa.

Venture Capital jest jedną z odmian Private Equity, która oznacza politykę inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju.

Specyfika działalności funduszy PE polega na tym, że w okresie trwania inwestycji (przeciętnie od 3 do 7 lat) wspomagają one przedsiębiorstwa swoją fachową wiedzą i budują ich wartość, aby po tym okresie zrealizować zyski wychodząc z inwestycji.

Kapitał PE/VC najczęściej trafia do
tprzedsiębiorców w celu sfinansowania:

Rozwoju
technologii
Zwiększenia kapitału
obrotowego
Fuzji
i przejęć

Zalety funduszu

  • W długim okresie fundusze PE/VC osiągnęły wyższe stopy zwrotu w relacji do wyników inwestycji w spółki notowane na rynku giełdowym – zarówno w Europie jak i w USA.
  • „Stock picking” – jedną z głównych zalet dobrych zarządzających funduszami jest umiejętność doboru takich spółek do portfela, które cechują się wysokim potencjałem wzrostu.
  • Zarządzający funduszami PE/VC wynagradzani są od zysków jakie wypracują dla swoich inwestorów, dzięki czemu są zmotywowani do osiągania jak najlepszych wyników.
  • Dywersyfikacja portfela – z uwagi na niską korelację pomiędzy zwrotami z PE/VC, a publicznie notowanymi akcjami, wprowadzając do portfela zróżnicowane instrumenty można zmniejszyć jego wahania i ryzyko.
  • Fundusze PE/VC w przeciwieństwie do typowych inwestorów finansowych są inwestorami aktywnymi, a nie pasywnymi.
  • Dzięki bliskiej współpracy ze spółkami portfelowymi (strategia, dobór kierownictwa wyższego szczebla, fuzje i przejęcia) fundusz PE/VC może bardziej elastycznie podchodzić do zarządzania spółkami i wywierać istotny wpływ na kierunek ich rozwoju, a tym samym na wartość spółki w przyszłości.

Etapy inwestycji

Private Equity Ventru Capital Buyout Zasiew Start-up Rozwój Wykupy Wiek przedsiębiorstwa
Dowiedz się wiecej