GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Raporty okresowe
              
Raporty półroczne
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Private Equity Managers S.A. za I półrocze 2017 r.
Format: PDF / 4.76 Mb
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Private Equity Managers S.A. za I półrocze 2016 r.
Format: PDF / 694.92 Kb
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Private Equity Managers S.A. za I półrocze 2015 r.
Format: PDF / 1.49 Mb
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Private Equity Managers S.A. za I półrocze 2014 r.
Format: ZIP / 738.14 Kb
Raporty kwartalne
Rozszerzony raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za I kwartał 2018 r.
Format: PDF / 1019.22 Kb
Rozszerzony raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za III kwartał 2017 r.
Format: PDF / 1.19 Mb
Rozszerzony raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za I kwartał 2017 r.
Format: PDF / 1.28 Mb
Rozszerzony raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za III kwartał 2016 r.
Format: PDF / 1.09 Mb
Rozszerzony raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za I kwartał 2016 r.
Format: PDF / 301.59 Kb
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za III kwartał 2015 r.
Format: PDF / 538.67 Kb
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Private Equity Managers S.A. za I kwartał 2015 r.
Format: PDF / 837.38 Kb
Raporty roczne
Raport Roczny Skonsolidowany Private Equity Managers S.A. za 2017 r.
Format: PDF / 2.14 Mb
Raport Roczny Jednostkowy Private Equity Managers S.A. za 2017 r.
Format: PDF / 1.96 Mb
Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Private Equity Managers S.A. za 2016 r.
Format: PDF / 3.03 Mb
Raport Roczny Jednostkowy Private Equity Managers S.A. za 2016 r.
Format: PDF / 2.79 Mb
Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Private Equity Managers S.A. za 2015 r.
Format: PDF / 1.23 Mb
Raport Roczny Jednostkowy Private Equity Managers S.A. za 2015 r.
Format: PDF / 825.15 Kb
Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Private Equity Managers S.A. za 2014 r.
Format: PDF / 7.08 Mb
Raport Roczny Jednostkowy Private Equity Managers S.A. za 2014 r.
Format: PDF / 5.51 Mb
Skonsolidowany raport roczny Grupy Private Equity Managers S.A. za 2013 r.
Format: ZIP / 3.97 Mb