GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Raporty bieżące
Cze 2018
14
06.2018
RB 36/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

14
06.2018
RB 35/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

12
06.2018
RB 34/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

08
06.2018
RB 33/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

06
06.2018
RB 32/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

05
06.2018
RB 31/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

04
06.2018
RB 30/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

04
06.2018
RB 29/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

01
06.2018
RB 28/2018

Zmiana w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Maj 2018
30
05.2018
RB 27/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

29
05.2018
RB 26/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

26
05.2018
RB 25/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

24
05.2018
RB 24/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

24
05.2018
RB 23/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

22
05.2018
RB 22/2018

Zmiana w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

22
05.2018
RB 21/2018

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Kwi 2018
19
04.2018
RB 20/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

16
04.2018
RB 19/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

11
04.2018
RB 18/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

05
04.2018
RB 17/2018

Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Mar 2018
28
03.2018
RB 16/2018

Korekta raportu rocznego Private Equity Managers S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

28
03.2018
RB 15/2018

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz użycia kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych  zysków  z  lat  ubiegłych

Lut 2018
23
02.2018
RB 14/2018

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

21
02.2018
RB 13/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

20
02.2018
RB 12/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

16
02.2018
RB 11/2018

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

15
02.2018
RB 10/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

13
02.2018
RB 9/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

09
02.2018
RB 8/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

07
02.2018
RB 7/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

06
02.2018
RB 6/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

02
02.2018
RB 5/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Sty 2018
31
01.2018
RB 4/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

30
01.2018
RB 3/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

25
01.2018
RB 2/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

05
01.2018
RB 1/2018

Zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Gru 2017
28
12.2017
RB 36/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

22
12.2017
RB 35/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

04
12.2017
RB 34/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Lis 2017
20
11.2017
RB 33/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

17
11.2017
RB 32/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14
11.2017
RB 31/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

08
11.2017
RB 30/2017

Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu

Sie 2017
04
08.2017
RB 29/2017

Wykup przez Private Equity Managers S.A. obligacji serii C

Lip 2017
27
07.2017
RB 28/2017

Temat: Zawarcie znaczących umów

03
07.2017
RB 27/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Cze 2017
29
06.2017
RB 26/2017

Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

29
06.2017
RB 25/2017

Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

02
06.2017
RB 24/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 23/2017

Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 22/2017

Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 21/2017

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

01
06.2017
RB 20/2017

Zmiany w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 19/2017

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Maj 2017
19
05.2017
18/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Kwi 2017
13
04.2017
RB 17/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Lut 2017
21
02.2017
RB 16/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

15
02.2017
RB 15/2017

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

09
02.2017
RB 14/2017

Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 2016 rok

08
02.2017
RB 13/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

08
02.2017
RB 12/2017

Informacja o uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

06
02.2017
RB 11/2017

Rejestracja zmian Statutu Spółki

01
02.2017
RB 10/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

01
02.2017
RB 9/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Sty 2017
31
01.2017
RB 8/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

23
01.2017
RB 7/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

19
01.2017
RB 6/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

18
01.2017
RB 5/2017

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 18 stycznia 2017 roku

18
01.2017
RB 4/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

13
01.2017
RB 3/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

09
01.2017
RB 2/2017

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 9 stycznia 2017 roku

09
01.2017
RB 1/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

Gru 2016
21
12.2016
RB 23/2016

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13
12.2016
RB 22/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

12
12.2016
RB 21/2016

Rejestracja akcji serii G i F w KDPW

08
12.2016
RB 20/2016

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F oraz G

07
12.2016
RB 19/2016

Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Lis 2016
22
11.2016
RB 18/2016

Warunkowa rejestracja akcji serii G i F w KDPW

Sie 2016
17
08.2016
RB 17/2016

Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

Lip 2016
12
07.2016
RB 16/2016

Rejestracja zmian Statutu Spółki

01
07.2016
RB 15/2016

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki

Cze 2016
29
06.2016
RB 14/2016

Zmiana informacji o podziale zysku za rok obrotowy 2015

29
06.2016
RB 13/2016

Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych emitenta

11
06.2016
RB 12/2016

Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

Maj 2016
30
05.2016
RB 11/2016

Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

23
05.2016
RB 10/2016

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

23
05.2016
RB 9/2016

Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie podziały zysku za rok obrotowy 2015

Kwi 2016
27
04.2016
RB 8/2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 maja 2016 roku

22
04.2016
RB 7/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

15
04.2016
RB 6/2016

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o zbyciu akcji Spółki

13
04.2016
RB 5/2016

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o zbyciu akcji Spółki

12
04.2016
RB 4/2016

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Mar 2016
17
03.2016
RB 03/2016

uzupełnienie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Private Equity Managers S.A. za 2015 r. opublikowanego 9 marca 2016 r.

Sty 2016
29
01.2016
RB 02/2016

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej oraz rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną

29
01.2016
RB 01/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Gru 2015
30
12.2015
RB 33/2015

Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

30
12.2015
RB 32/2015

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

18
12.2015
RB 31/2015

Zawarcie znaczących umów

15
12.2015
RB 30/2015

Zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

04
12.2015
RB 29/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Lis 2015
19
11.2015
RB 28/2015

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2014.94 z późn. zm., dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki

Paź 2015
29
10.2015
RB 27/2015

Zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

09
10.2015
RB 26/2015

Zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

09
10.2015
RB 25/2015

Zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

Lip 2015
14
07.2015
RB 24/2015

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

14
07.2015
RB 23/2015

Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14
07.2015
RB 22/2015

Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14
07.2015
RB 21/2015

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

06
07.2015
RB 20/2015

Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZ Private Equity Managers S.A.

Cze 2015
30
06.2015
RB 19/2015

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

30
06.2015
RB 18/2015

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

30
06.2015
RB 17/2015

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

17
06.2015
RB 16/2015

Zawarcie znaczących umów

17
06.2015
RB 15/2015

Powołanie Członków Zarządu Private Equity Managers S.A.

03
06.2015
RB 14/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

02
06.2015
RB 13/2015

Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

02
06.2015
RB 12/2015

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Maj 2015
25
05.2015
RB 11/2015

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Kwi 2015
28
04.2015
RB 10/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

22
04.2015
RB 9/2015

Emisja obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H

21
04.2015
RB 8/2015

Spełnienie warunków zawieszających zobowiązujących do emisji przez Spółkę obligacji

09
04.2015
RB 7/2015

Zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

08
04.2015
RB 6/2015

Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

08
04.2015
RB 5/2015

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

08
04.2015
RB 4/2015

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

08
04.2015
RB 3/2015

Wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz dokonanie asymilacji akcji

03
04.2015
RB 2/2015

Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i rejestracja akcji złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Mar 2015
23
03.2015
RB 1/2015

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)