GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  43,00 PLN  |  0,00 PLN  |  0,00%
Raporty bieżące
Lut 2018
20
02.2018
RB 12/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

16
02.2018
RB 11/2018

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

15
02.2018
RB 10/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

13
02.2018
RB 9/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

09
02.2018
RB 8/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

07
02.2018
RB 7/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

06
02.2018
RB 6/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

02
02.2018
RB 5/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Sty 2018
31
01.2018
RB 4/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

30
01.2018
RB 3/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

25
01.2018
RB 2/2018

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

05
01.2018
RB 1/2018

Zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Gru 2017
28
12.2017
RB 36/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

22
12.2017
RB 35/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

04
12.2017
RB 34/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Lis 2017
20
11.2017
RB 33/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

17
11.2017
RB 32/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14
11.2017
RB 31/2017

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

08
11.2017
RB 30/2017

Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu

Sie 2017
04
08.2017
RB 29/2017

Wykup przez Private Equity Managers S.A. obligacji serii C

Lip 2017
27
07.2017
RB 28/2017

Temat: Zawarcie znaczących umów

03
07.2017
RB 27/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Cze 2017
29
06.2017
RB 26/2017

Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

29
06.2017
RB 25/2017

Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

02
06.2017
RB 24/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 23/2017

Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 22/2017

Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 21/2017

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

01
06.2017
RB 20/2017

Zmiany w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

01
06.2017
RB 19/2017

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Maj 2017
19
05.2017
18/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Kwi 2017
13
04.2017
RB 17/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Lut 2017
21
02.2017
RB 16/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

15
02.2017
RB 15/2017

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

09
02.2017
RB 14/2017

Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 2016 rok

08
02.2017
RB 13/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

08
02.2017
RB 12/2017

Informacja o uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

06
02.2017
RB 11/2017

Rejestracja zmian Statutu Spółki

01
02.2017
RB 10/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

01
02.2017
RB 9/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Sty 2017
31
01.2017
RB 8/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

23
01.2017
RB 7/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

19
01.2017
RB 6/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

18
01.2017
RB 5/2017

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 18 stycznia 2017 roku

18
01.2017
RB 4/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

13
01.2017
RB 3/2017

Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

09
01.2017
RB 2/2017

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 9 stycznia 2017 roku

09
01.2017
RB 1/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

Gru 2016
21
12.2016
RB 23/2016

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13
12.2016
RB 22/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

12
12.2016
RB 21/2016

Rejestracja akcji serii G i F w KDPW

08
12.2016
RB 20/2016

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F oraz G

07
12.2016
RB 19/2016

Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Lis 2016
22
11.2016
RB 18/2016

Warunkowa rejestracja akcji serii G i F w KDPW

Sie 2016
17
08.2016
RB 17/2016

Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

Lip 2016
12
07.2016
RB 16/2016

Rejestracja zmian Statutu Spółki

01
07.2016
RB 15/2016

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki

Cze 2016
29
06.2016
RB 14/2016

Zmiana informacji o podziale zysku za rok obrotowy 2015

29
06.2016
RB 13/2016

Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych emitenta

11
06.2016
RB 12/2016

Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

Maj 2016
30
05.2016
RB 11/2016

Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

23
05.2016
RB 10/2016

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

23
05.2016
RB 9/2016

Informacja dotycząca uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie podziały zysku za rok obrotowy 2015

Kwi 2016
27
04.2016
RB 8/2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 maja 2016 roku

22
04.2016
RB 7/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

15
04.2016
RB 6/2016

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o zbyciu akcji Spółki

13
04.2016
RB 5/2016

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014, poz. 94; z późn. zm., dalej „Ustawa”) o zbyciu akcji Spółki

12
04.2016
RB 4/2016

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Mar 2016
17
03.2016
RB 03/2016

uzupełnienie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Private Equity Managers S.A. za 2015 r. opublikowanego 9 marca 2016 r.

Sty 2016
29
01.2016
RB 02/2016

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej oraz rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną

29
01.2016
RB 01/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Gru 2015
30
12.2015
RB 33/2015

Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

30
12.2015
RB 32/2015

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

18
12.2015
RB 31/2015

Zawarcie znaczących umów

15
12.2015
RB 30/2015

Zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

04
12.2015
RB 29/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Lis 2015
19
11.2015
RB 28/2015

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2014.94 z późn. zm., dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji Spółki

Paź 2015
29
10.2015
RB 27/2015

Zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

09
10.2015
RB 26/2015

Zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

09
10.2015
RB 25/2015

Zawarcie znaczącej umowy, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości

Lip 2015
14
07.2015
RB 24/2015

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

14
07.2015
RB 23/2015

Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14
07.2015
RB 22/2015

Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14
07.2015
RB 21/2015

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

06
07.2015
RB 20/2015

Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZ Private Equity Managers S.A.

Cze 2015
30
06.2015
RB 19/2015

Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

30
06.2015
RB 18/2015

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

30
06.2015
RB 17/2015

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

17
06.2015
RB 16/2015

Zawarcie znaczących umów

17
06.2015
RB 15/2015

Powołanie Członków Zarządu Private Equity Managers S.A.

03
06.2015
RB 14/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

02
06.2015
RB 13/2015

Wybór audytora Private Equity Managers S.A.

02
06.2015
RB 12/2015

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Maj 2015
25
05.2015
RB 11/2015

Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

Kwi 2015
28
04.2015
RB 10/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

22
04.2015
RB 9/2015

Emisja obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H

21
04.2015
RB 8/2015

Spełnienie warunków zawieszających zobowiązujących do emisji przez Spółkę obligacji

09
04.2015
RB 7/2015

Zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o zbyciu oraz nabyciu akcji Private Equity Managers S.A.

08
04.2015
RB 6/2015

Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

08
04.2015
RB 5/2015

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

08
04.2015
RB 4/2015

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

08
04.2015
RB 3/2015

Wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz dokonanie asymilacji akcji

03
04.2015
RB 2/2015

Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i rejestracja akcji złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Mar 2015
23
03.2015
RB 1/2015

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)