GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  17,50 PLN  |  0,30 PLN  |  1,74%

Szczegółowe informacje na temat naszej działalności dostępne w serwisie Grupy MCI   →

Media o nas
Powrót do listy
16
05.2015
GG Parkiet: spory zarobek od IPO

 

W I kwartale 2015 r. grupa PEM zrealizowała 20,7 mln zł zysku netto wobec 3,1 mln zl przed rokiem. Przychody wyniosły 25,2 mln zł, rok temu było to 5,8 mln zł. Duże znaczenie dla wyników miały przychody z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie funduszami, które jest wypłacane, gdy fundusze osiągają stopę zwrotu powyżej określonej wartości. Wyniosły one 16,7 mln zł. Stała opłata za zarządzanie dała 8,5 mln zł. – Organiczny wzrost wartości naszych portfeli inwestycyjnych oraz dobre wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy zaowocowały bardzo dobrymi wynikami finansowymi – mówi Tomasz Czechowicz, prezes PEM.

Dobre wyniki spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony giełdowych inwestorów. W piątek akcje spółki, która na GPW zadebiutowała 9 kwietnia, kosztowały nawet 150 zł, czyli najwięcej w swojej krótkiej giełdowej historii. Oznacza to, że inwestorzy, którzy nabyli papiery wartościowe Private Equity Managers w czasie IPO po 111 zł, mogli uzyskać nawet 35-proc. stopę zwrotu.

Artykuł ukazał się w GG Parkiet w dn. 16 maja 2015 r.

Powrót do listy