GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  18,50 PLN  |  -0,45 PLN  |  -2,37%

Szczegółowe informacje na temat naszej działalności dostępne w serwisie Grupy MCI   →

Media o nas
Powrót do listy
11
01.2016
GG PARKIET: Polityka dywidendy podtrzymana

GG PARKIET: Polityka dywidendy podtrzymana

Cezary Smorszczewski, prezes zarządu Private Equity Managers, w wywiadzie dla Parkietu pytany o publikację prognozy na 2016 r. stwierdził, że decyzja o tym jeszcze nie zapadła. Ocenił, że trudne warunki na giełdzie mogą utrudnić planowanie wyników na najbliższy rok.

Fundusze, którymi zarządza PEM wydały w 2015 r. ok. 0,5 mld na inwestycje, a w obecnym roku możliwości finansowe PEM są jeszcze większe. Cezary Smorszczewski zapowiedział również zwiększenie skali działania i angażowanie się w coraz większe transakcje w Polsce i za granicą w 2016 r. W planach jest również aktywny udział w dalszej konsolidacji rynku e-płatności. O ostatecznej skali inwestycji w tym roku zdecyduje dostępność ciekawych projektów inwestycyjnych zgodnych ze strategią zarządzanych funduszy.

Prezes PEM potwierdził również, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę do 100% zysku netto w formie dywidendy, czym podtrzymał swoją deklarację złożoną akcjonariuszom podczas IPO w marcu 2015 r.

Największy z funduszy, MCI.TechVentures 1.0, powinien wypracować w 2016 r. stopę zwrotu na poziomie 15-20%. m.in. dzięki temu, że niemal całość jego aktywów ulokowana jest w spółkach prywatnych, co chroni go przed zawirowaniami na polskim rynku akcji. Natomiast giełdowym aktywem tego funduszu jest Windeln.de, który z kolei korzysta z dobrej koniunktury na giełdzie niemieckiej.

Fragment wywiadu:

Parkiet: Jakie będą źródła finansowania przyszłych inwestycji?

Cezary Smorszczewski: Dysponujemy obecnie nadwyżką gotówki. Jak pokazał przetarg na zakup Home.pl jesteśmy w stanie swobodnie robić inwestycje na kwoty większe niż 0,5 mld zł. Niezależnie od tego, cały czas budujemy nasz bufor płynnościowy, by być w gotowości na realizację kilku dużych inwestycji buyoutowych w ciągu roku. Kapitał pozyskujemy ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w Polsce i zagranicą, z długu bankowego oraz z emisji obligacji.

 

http://www.parkiet.com/artykul/1457618-Cezary-Smorszczewski–prezes-PEM—wywiad-w-Gazecie–Parkiet-.html

Powrót do listy