GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
MCI Capital TFI S.A.
Założone w 2006 r. MCI Capital TFI S.A. to towarzystwo zarządzające funduszami inwestycyjnymi

MCI Capital TFI

 

 

 

 

 

Zarząd

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Michał Staszkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Marcińczyk – Wiceprezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Tomasz Danis – Członek Zarządu

Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

Maciej Kowalski – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jarosław Dubiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kryński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ilona Weiss – Członek Rady Nadzorczej

 

Działalność

Poprzez MCI Capital TFI S.A. Grupa Private Equity Managers zarządza funduszami:

  • MCI.EuroVentures 1.0 (wzrost i ekspansja/buy-out),
  • MCI.TechVentures 1.0 (wzrost i ekspansja),
  • Helix Ventures Partners FIZ (venture capital),
  • Internet Ventures FIZ (venture capital),
  • MCI.CreditVentures 2.0 FIZ (mezzanine).

 

 

fundusze pod zarządzaniem