GPW
GPW
Private Equity Managers (PEM)  |  18,50 PLN  |  -0,45 PLN  |  -2,37%

Detailed information on our activities are available on the MCI Group website   →

Kontakt

Dane kontaktowe

Plac Europejski 1

00-844 Warszawa

Tel +48 697 888 110

Kontakt mailowy:

 

Media:

mci@pov.pl

 

IR:

inwestorzy@mci.eu

 

Notyfikacje MAR:

notyfikacjepem@pemanagers.eu

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000371491, NIP: 525-24-93-938, REGON: 142695638.