GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Kontakt dla inwestorów

Dane kontaktowe

Plac Europejski 1, piętro 35

00-844 Warszawa

Tel (+48) 22 540 73 80

Kontakt mailowy:

Biuro:
office@pemanagers.eu

Media:

Bartosz Sawulski, Communication and IR Manager

sawulski@pemanagers.eu

Mariusz Orłowski, Rzecznik prasowy

rzecznik@pemanagers.eu

Notyfikacje MAR:

notyfikacje@pemanagers.eu

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000371491, NIP: 525-24-93-938, REGON: 142695638.