GPW
GPW
Private Equity Managers (PEM)  |  9,80 PLN  |  -0,20 PLN  |  -2,00%

Detailed information on our activities are available on the MCI Group website   →

Investor contact

Plac Europejski 1, 35th floor

00-844, Warsaw, Poland

Tel. (+48) 22 540 73 80

E-mail contact:

Office:
office@pemanagers.eu

Media:

Bartosz Sawulski, Communication and IR Manager

sawulski@pemanagers.eu

Mariusz Orłowski, Spokesperson

rzecznik@pemanagers.eu

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000371491, NIP: 525-24-93-938, REGON: 142695638.