GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Szacunki i prognozy

Wstępne szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za 2016 rok:

  • Szacunkowe skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania: 44 miliona zł
  • Szacunkowy skonsolidowany zysk brutto: 13,9 miliona zł

 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy
i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok nastąpi w dniu 28 marca 2017 roku.

 

 

Rok 2015
Prognoza Wynik Odstępstwo od prognozy
EBITDA 51,8 50,0 -3,47%
Przychody 74,5 79,9 7,25%
dane w mln zł