GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ

Fundusz specjalizujący się w instrumentach dłużnych: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych,venture debt dla funduszy

venture capital/ growth, obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) i obligacje FIZ / FIO. Lokuje również kapitał w inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle.

Cechy funduszu
Typ funduszu Captive
Inwestorzy Grupa Kapitałowa MCI (76,45%), inwestorzy zewnętrzni (23,55%)
Zarządzający Krzysztof Konopiński
Obszary inwestycji Instrumenty dłużne
Strategia inwestycyjna Instrumenty dłużne (80%):• Mezzanine dla funduszy private equity• Venture debt dla funduszy venture capital• High yield bonds• Obligacje FIZ / FIO; Inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle (20%)
Wielkość inwestycji 1-50 mln PLN
Aktywa pod zarządzaniem 223 mln PLN
Inwestycje bieżące
allegro

Allegro

allegro
Rok inwestycji: 2017
Branża: e-commerce, marketplace
Kraj: Polska

Internetowa platforma handlowa umożliwiająca przeprowadzanie transakcji. Umożliwia przede wszystkim wystawianie na sprzedaż przedmiotów posiadanych przez użytkowników. Dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu serwis na początku działalności stał się popularny wśród kolekcjonerów, a z czasem również zawodowych handlarzy. Oprócz aukcji możliwe jest również wystawienie na sprzedaż przedmiotu za ustaloną z góry cenę.

Eurohold

Eurohold

Eurohold
Rok inwestycji: 2017
Branża: finanse
Kraj: Bułgaria

Wiodąca bułgarska spółka działająca na obszarze całych Bałkanów koncentrująca się na niebankowych usługach finansowych oraz zarządzaniu aktywami, leasingu oraz sprzedaży nowych samochodów i powszechnego ubezpieczenia. Udana integracja tych podziałów tworzy trwałe i rentowne długoterminowe kanały sprzedaży, a także wysoki poziom synergii finansowych i operacyjnych.

Genomed

Genomed

Genomed
Rok inwestycji: 2008
Branża: biotech
Kraj: Polska

DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, ANALIZA I SYNTEZA DNA

Spółka zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną oraz usługami w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na komercjalizacji najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby klientów indywidualnych, instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych oraz sieci laboratoriów diagnostycznych. Celem strategicznym Spółki jest uzyskanie pozycji lidera rynkowego w zakresie medycyny spersonalizowanej umożliwiającej kompleksowa obsługę w zakresie sekwencjonowania genomowego, diagnostyki i leczenia chorób o podłożu genetycznym.

Inwestycje zakończone
Spearhead

Spearhead

Spearhead

Spearhead UK Holdings, Ltd jest jednym z największych producentów rolnych w UE operujący na około 85.000 ha wysokiej jakości gruntach rolnych.

Firma działa na terenie Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Czech oraz Słowacji.

4med[1]

4med

4med[1]

Prywatne centra medyczne

Spółka świadcząca sługi medyczne w segmencie midlow na terenie Polski.

care[1]

Continuum Care

care[1]

Usługi opieki nad osobami starszymi

Continuum Care to spółka zajmująca się profesjonalnymi i kompleksowymi usługami dla osób starszych i niepełnosprawnych.

domzdrowia[1]

DomZdrowia.pl

domzdrowia[1]

Apteka internetowa oferująca leki bez recepty, suplementy diety, kosmetyki, perfumy oraz sprzęt i akcesoria medyczne i beauty care.

medcasco[1]

Medcasco

medcasco[1]

Nowatorskie ubezpieczenia medyczne

Spółka oferująca nowatorskie ubezpieczenia zdrowotne, będące połączeniem usługi ubezpieczeniowej i bankowej, na zasadzie pre-paid.

Zespół zarządzający
Konopinski_big

Krzysztof Konopiński

Partner inwestycyjny, zarządzający funduszem

  • Certyfikowany Financial Risk Manager (FRM), członek Global Association of Risk Professionals (GARP). 
  • Posiada ponad 12 lat doświadczenia w finansach, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i strukturyzowaniu transakcji. Jest ekspertem w obszarze usług finansowych, fintechu, rynku agro, usług dla służby zdrowia i e-commerce.
  • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Ukończył również kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.
  • Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. W roku 2010 dołączył do zespołu KGHM TFI S.A. jako Kontroler Finansowy. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz uczestniczył w pracach komitetu inwestycyjnego.

Czytaj więcej

Private Equity Managers S.A.

Plac Europejski 1, piętro 35

00-844 Warszawa

konopinski@pemanagers.eu
(+48) 22 540 73 80