GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Do pobrania
Informacja dotycząca polityki różnorodności
format: PDF / 446.9 KB
Regulamin Zarządu Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 179.09 KB
Struktura organizacyjna MCI Capital TFI S.A.
format: PDF / 223.82 KB
Polityka informacyjna MCI Capital TFI S.A.
format: PDF / 155.41 KB
Informacja w Zakresie Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w MCI Capital TFI S.A.
format: PDF / 358.11 KB
Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowowanych
format: PDF / 466.56 KB
Regulamin Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A.
format: PDF / 305.69 KB
Regulamin Zarządu MCI Capital TFI S.A.
format: PDF / 174.47 KB
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 20.67 KB
Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
format: PDF / 23.03 KB
Regulamin Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 346.12 KB
Statut MCI Capital TFI S.A.
format: PDF / 174.9 KB
Statut Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 179.3 KB
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 213.67 KB
Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu
format: PDF / 546.69 KB
Informacja dotycząca reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
format: PDF / 450.24 KB
Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
format: PDF / 96.42 KB
Raport dotyczący stosowania Zasad Dobrych Praktyk Private Equity Managers S.A.
format: PDF / 541.47 KB
Struktuta organizacyjna MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
format: PDF / 225.1 KB
Regulamin rozpatrywania reklamacji w MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
format: PDF / 249.06 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za rok 2015
format: PDF / 437.9 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za rok 2016
format: PDF / 541.7 KB
Interpretacja kryteriów art 129 Ustawy o biegłych rewidentach
format: PDF / 701.66 KB