GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Private Equity Managers S.A. wynosi PLN 3.423.769,00 i dzieli się na 3.423.769 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej PLN 1,00 każda. W ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzonej w marcu 2015 r. inwestorom przydzielono 411.863 akcji serii D.

Seria akcjiLiczba akcji [szt.]Rodzaj akcjiWartość nominalna akcji [PLN]
A19.228na okaziciela1,00
B96.136na okaziciela1,00
C972.123na okaziciela1,00
D1.393.967na okaziciela1,00
E853.600na okaziciela1,00
RAZEM3.335.054na okaziciela1,00